1-taso

1.taso: tutustumistaso

Oppilas opiskelee netissä olevan materiaalin itsenäisesti ja suorittaa monivalintakysymyksiin perustuvat tentit. Tutustumistason tehtävänä on innostaa opiskelemaan aihetta lisää esim. raamattukoulussa tai nettiraamattukoulun 2.tasolla.

Kurssit (osa kursseista työn alla):

 • Katsaus Vanhaan testamenttiin 5 op – Valmis
 • Katsaus Uuteen testamenttiin 5 op – Valmis
 • Katsaus kristinuskon pääoppeihin 2 op – Valmis
 • Seurakuntaelämä 2 op
 • Katsaus kirkko- ja oppihistoriaan 1 op – Valmis
 • Bibliologian ja hermeneutiikan perusteet 2 op – Valmis
 • Hebrean alkeet 2 op – Valmis

Sisältö ja tavoite:

1.tason sisältö on sama kuin nettisivuston tekstimateriaali.

1.tason yleistavoitteet:

 • Itseopiskelija hallitsee lukemansa 1.tason materiaalin siten että osaa vastata tenttikysymyksiin käyttäen apuna nettimateriaalia. Ulkoaosaamista ei painoteta vaan kykyä käyttää lukemaansa materiaalia.
 • Opiskelija saa riittävät valmiudet aloittaa opiskelun nettiraamattukoulun 2. tasolla.

 

Arviointi

Arvioinnin tarkoitus

 • Antaa arvio opiskelijan saavuttamasta tavoitetasosta.
 • Antaa opiskelijalle palautetta, joka auttaa opiskelijaa itsearviointiin, asettamaan itse tavoitteita ja saavuttamaan niitä.
 • Arviointi on luonteeltaan kannustavaa, rakentavaa ja rehellistä.

 

Arvioinnin perusteet

 • 1.tasolla arvioidaan kuinka hyvin oppilas osaa käyttää opiskelumateriaalia itseopiskeluun.
 • Arvioidaan saavutettujen tietojen määrää monivalintakysymyksillä.
 • Jatko-opinto/yleinen siirtokelpoisuus saavutetaan arvosanalla ”hyvä” 3.

 

Tentti

 • Tentti suoritetaan pääasiassa Moodle-verkko-oppimisympäristössä oman käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Poikkeustapauksessa tentti voidaan lähettää opiskelijalle sähköpostin välityksellä, jolloin tentin palauttamistapa sovitaan tenttaajan kanssa.
 • 1.tason tentti sisältää monivalintakysymyksiä. Kts. arvosana-asteikko!