Arvosana-asteikko

1=F=uusittava.

2=D=tyydyttävä / hyväksytty, opettajan arvion mukaisesti oppilas on saavuttanut kurssin päätavoitteet keskimäärin tyydyttävällä tasolla. Ohjeellinen osaamistaso vähintään 60%.

3=C=hyvä / Opiskelija saa jatko-opintokelpoisuuden, mutta koska opiskelijan saavuttama tavoitetaso voi vaihdella kurssin eri osa-alueilla, osia voidaan vaatia opettajan harkinnan mukaisesti uusimaan jatkokelpoisuuden saamiseksi. Ohjeellinen osaamistaso vähintään 70%.

4=B=kiitettavä / opiskelija saa opintojen jatkokelpoisuuden ja on saavuttanut tasaisesti kiitettävän tason kaikilla kurssin osa-alueilla. Ohjeellinen osaamistaso 85%.

5=A=erinomainen / opiskelija hallitsee kurssin sisällön lähes virheettömästi ja kykenee osoittamaan myös oman perustellun näkemyksensä opiskelemiinsa asioihin. Ohjeellinen osaamistaso 95%.

Osa kursseista arvioidaan arvosanoin hyväksytty / hylätty (mahdollisuus uusia).