Arvot – tehtävät ja tavoitteet

Ylläpito

Nettiraamattukoulu on Suomen Raamattu Puhuu -seurakuntien yhteinen verkkoraamattukoulu. Toiminta on alkanut Suuri Armo ry:n alaisuudessa.

Paikkakuntia, joissa on Raamattu Puhuu -seurakunta, ovat Helsinki, Jyväskylä, Kainuu, Kuopio, Pori, Salo, Hämeenlinna, Tampere, Turku ja Vaasa. Seurakuntien toimintaan ja opetukseen voi tutustua seurakuntien omilla nettisivuilla.

Nettiraamattukoulussa on tervetullut opiskelemaan kuka tahansa Raamatusta ja kristillisestä elämästä ja teologiasta kiinnostunut henkilö.

 

Arvot

Raamatun auktoriteetti

  1. armokeskeisyys
  2. Raamatun soveltaminen elämään
  3. omakohtainen ajattelu ja vapaa tahto

 

Tehtävä

Nettiraamattukoulun tehtävänä on

  1. tarjota matalan kynnyksen nettipohjaista 1. tason opetusta Raamatun, kristinuskon perusoppien, seurakunnan ja kristillisen elämän alueilla.
  2. ohjata opiskelijaa löytämään oma paikallisseurakunta ja palvelutehtävä seurakunnassa.
  3. tarjota raamattukouluopetusta seminaareissa 2. tasolla ja jatkokoulutusta 3. tasolla.

 

Tavoite

Yleistavoitteena on, että opiskelija

  1. oppii tuntemaan Jeesuksen Kristuksen omana henkilökohtaisena Vapahtajanaan.
  2. kasvaa uskovana kristittynä Jumalan armossa ja tuntemisessa henkilökohtaisessa Jumala-suhteessa.
  3. oppii henkilökohtaisen raamattusuhteen kautta tuntemaan Raamattua, rakentamaan uskon elämää Raamatun varaan ja hallitsemaan Raamatun opiskelua ja oppeja.
  4. oppii ymmärtämään paikallisseurakunnan merkityksen ja löytää oman paikallisseurakunnan, jossa voi palvella Kristuksen seurakuntaa omilla lahjoillaan.

 

Opintojen hyväksi lukeminen

Nettiraamattukoulun opinnot voidaan lukea opiskelijan niin anoessa Raamattu Puhuu -seurakuntien raamattukoulujen opintoihin. Kurssien sisällöt, tavoitteet ja arvioinnin perusteet vastaavat ko. raamattukoulujen yleistä tasoa. Opiskelija voi anoa opintojen hyväksilukemista myös muiden kuin Raamattu Puhuu -seurakuntien raamattukoulujen opintoihin.