Opiskelijahallinnon rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Päivämäärä: 25.10.2014

 • Rekisterinpitäjä: Nettiraamattukoulu
 • Rekisteriasioista vastaava henkilö: rehtori
  • Postiosoite:
  • Puhelin:
  • Sähköposti:
 • Rekisterin nimi: Opiskelijahallintorekisteri
 • Henkilötietojen tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus: Henkilötietoja käytetään nettiraamattukoulun oppilashallintotietojen käsittelyssä. Rekisterissä säilytetään opintosuoritukset.
 • Rekisterin tietosisältö
  • henkilötunnus
  • virallinen nimi
  • osoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • suoritetut opintosuoritukset
 • Säännönmukaiset tietolähteet.
  • Henkilötiedot: Henkilötiedot kerätään netin kautta.
  • Opintosuoritukset: Suoritetut opinnot merkitään oppilashallintorekisteriin.
 • Säännönmukaiset tietojen siirrot rekisteriin.
  • Opintosuoritustietoja luovutetaan asianosaiselle pyydettäessä sekä asianosaisen ja opettajalle työtehtävien niin vaatiessa.
  • Opiskelijan niin pyytäessä Nettiraamattukoulu voi kirjoittaa opintosuoritusotteen ja lähettää sen opiskelijan pyytämälle taholle.
 • Rekisterin suojauksen periaatteet
  • Henkilö- ja opintosuoritustietoihin ei ole pääsyä Internetistä.
  • Työsopimusta yms. solmittaessa työntekijä sitoutuu työssään ja työnsä ulkopuolella vaitioloon tehtäväänsä liittyvissä tai tietoonsa tulleissa luottamuksellisissa asioissa. Vaitiolovelvollisuus jatkuu työsuhteen päätyttyäkin.
  • ATK:lle talletettujen rekisteritietojen käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnukseen liitetään vain käyttäjän työtehtävien kannalta tarpeelliset oikeudet rekisteritietoihin.
  • Fyysisesti rekisterit säilytetään varmoissa säilytystiloissa.
  • Ei-sähköisessä muodossa olevien aineistojen säilytystiloihin pääsy on vain niillä, joiden työtehtäviin ko. aineiston käsittely kuluu.
 • Tarkastusoikeus ja sen toteuttaminen.
  • Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.
  • Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. rekisteriasioista vastaava henkilö.)
 • Tiedon korjaaminen ja toteuttaminen.
  • Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista.
  • Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.
  • Tiedonkorjaamispyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. rekisteriasioista vastaava henkilö.)
 • Muut mahdolliset oikeudet.
  • Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
  • Nettiraamattukoulu ei luovuta rekisteröidyn tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin.